alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

Mesec september je uvajalni mesec. Dejavnosti so usmerjene k spoznavanju med seboj (otrok in strokovnih delavk ), spoznavanje vrtca in prostorov v njem in navajanje na dnevno rutino.

Praznovali bomo jesen, popestrili jo bomo z obiskom tetke Jeseni.

V tednu mobilnosti bomo pripravile dejavnosti na to temo. Izvedli bomo jesenski piknik.

Igrali se bomo spoznavne, socialne, zabavne, rajalne igre. Pogovarjali se bomo o prijateljih, prijateljstvu. V likovnem kotičku bomo ustvarjali s plastelinom, risali, slikali. Prepevali bomo znane pesmice, naučili se kakšno novo.

Kar nam bo dopuščalo vreme, pa ga bomo izkoristili za izvajanje  čim več dejavnosti na prostem.