alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";
  • Ker nam je zima v januarju naklonila obilico sončnih dni, so otroci vseh oddelkov veliko bivali na prostem in se gibali na svežem zraku, hodili na sprehode, v jasličnih odddeklih pa so raziskovali okolico vrtca s t. i. avtobuski. Starejši otroci so uživali v gibanju in igri na asfaltnem igrišču. Vozili so se s poganjalci, skiroji, kolesi, se igrali z obroči in žogami ali preprosto uživali ob igrah lovljenja. V predšolskih oddelkih so v športnem parku v Radovljici izvedli tudi tečaj drsanja.
  • V oddelkih drugega starostnega obdobja so tudi ta mesec izvajali projekt Veseli bralček oz. bralna značka.
  • Tako kot do sedaj, so nas v sodelovanju z OŠ Lesce, v okviru interesnih dejavnosti, obiskali učenke in učenci, ki so se aktivno vključili v igro otrok, jim prebrali kakšno zgodbico ali pripravili tudi kakšno zanimivo aktivnost, za katero so sami izdelali sredstva (npr. igra spomin, domine, pantomima ugani žival…). Prav tako pa sta nas vsak četrtek v mesecu v okviru obvezne prakse, obiskali tudi dijakinji 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole Jesenice, ki sta sodelovali v načrtovanih dejavnostih, dnevni rutini, se vključevali v igro otrok in tudi pripravili ter samostojno izvedli dejavnost.
  • V ponedeljek, 27. 1. so vsi oddelki enote, po skupinah obiskali gasilce, ki so nam razkazali gasilsko postajo, pokazali opremo in povedali, kako poteka delo gasilca. Gasilec je otrokom pokazal tudi opremo gasilskega vozila, najbolj pa so uživali ko so prižgali lučke na vozilu.

  • Vsi oddelki v enoti Lesce sodelujejo tudi v skupnem projektu PSO, v okviru katerega zbirajo sredstva (hrana, higienski pripomočki in čistila) za družine v stiski.

Po skupinah, so poleg skupnih dejavnosti na nivoju enote, potekale tudi druge raznolike načrtovane ali spontane dejavnosti. Strokovne delavke so izpostavile naslednje:

SKUPINA MORSKE ZVEZDE

Otroci so se udeležili tečaja drsanja, na drsališču v športnem parku v Radovljici

SKUPINA GALEBI

V sklopu projektnega dela MOTORIČNO UČENJE OTROK – so imeli  poudarek na gibanju, osredotočili so se na gibalne igre (jutranja telovadba, sproščanje telesa/joga, tehnike pravilnega dihanja in izvedba različnih štafetnih in poligonskih športnih aktivnosti. Le-to bodo razvijali in krepili tudi v prihodnje.

Z otroki so izdelali različne športne plakate, ki so se razlikovali po športnih panogah (drsanje, smučanje, tek na smučeh, hribolazenje, planinarjenje ipd.). Otroci so v celoti zasnovali ideje o oblikovanju plakatov in tudi sami napisali naslove.

Aktivnosti o športnem gibanju so nadaljevali tako, da so se  dogovorili, da bodo realizirali smučanje v vrtcu, t. i. suho smučanje. Vsak otrok je izdelala svoj par smuči za pripravo športne aktivnosti. Deček je dodatne smuči izdelal doma in jih predstavil vsem otrokom.

SKUPINA HOBOTNICE

Otroci so prejeli prav posebno pošto. In sicer prejeli so novoletne voščilnice (napisane v cirilici), ki so jim jih poslali otroci in vzgojiteljice iz vrtca Svilajnac iz Srbije. Z veseljem so jih razstavili na oglasno desko v igralnici.

Otroci so se udeležili tečaja drsanja, na drsališču v športnem parku v Radovljici. Svoja doživetja in občutke pa so izrazili preko risbic/sličic, ki so jih obesili na oglasno desko.

V skupini so imeli tudi prav poseben obisk. Obiskal jih je oče otroka iz skupine, ki je hokejist. Predstavil jim je šport – hokej na ledu – in pokazal tudi hokejsko opremo.

SKUPINA DELFINI

Otroci so se osredotočili na temo prijateljstvo. Pogovarjali so se o tem, kaj pomeni prijateljstvo, kdo so prijatelji, in o načinih medsebojne pomoči ter pomoči drugim. Prijatelje so tudi narisali.

V okviru medgeneracijskega sodelovanja so s kuharico pekli piškote. Spoznali so tudi sestavine ter postopek za pripravo palačink in na koncu spekli pa so tudi slastne palačinke

SKUPINA ŽELVE

V oddelku so se v začetku meseca posvetili zimskim pojavom in izvedli naravoslovni poskus opazovanje ledu. Pogovarjali so se o tem, kaj led sploh je, kako nastane, kje nastane, v kakšnih oblikah, itd. Tipali so ledene kocke in se pogovarjali njegovi sestavi. Na koncu so svoje občutke in ledene pojave tudi narisali z voščenkami.

V drugi polovici meseca so pričeli s projektom »Ptice pozimi«, preko katerega so ob fotografijah spoznavali različne ptice, ki jih lahko opazimo pozimi v okolici. V drevesni diagram so razvrstili ptice, ki čez zimo odletijo v tople kraje in ptice, ki ne odletijo v tople kraje.

Pogovarjali so se, zakaj nekatere ptice odletijo in zakaj nekatere ostanejo ter o skrbi za ptice pozimi. Iz kartona so izrezali dele ptičje hišice in jih sestavili v celoto ter nalepili na papir. Pričeli pa so tudi z izdelovanjem ptičjih hišic iz odpadnega materiala, v katere bodo natresli hrano in jih obesili na igrišče.

SKUPINA RAKCI

Poslušali so pravljico Muca Copatarica in šivali copatke iz filca.

Predvsem so se osredotočili na gibanje na prostem ter na svežem zraku odkrivali senčne in sončne lege, z različnimi rekviziti, na različne načine, pa so se gibali tudi v telovadnici.

Preko čutne poti, so spoznavali čutilo tip.

SKUPINA PINGVINI

Mesec januar so posvetili DEŽELI PINGVINOV. Pingvine so spoznavali reko zgodbic, video posnetkov,… Pingvine so slikali, izdelovali iz različnih materialov, plesali PLES PINGVINOV, igrali z ročnimi lutkami – pingvini ter spoznali novo deklamacijo PINGVINI IN MEDVEDI. Z izdelki pingvinov so tudi okrasili knjižnico v Lescah.

SKUPINA LADJICE

Otroci so veliko časa preživeli na prostem, kjer so so ogledovali različne hiše v okolici. Hišice pa so izdelovali tudi iz kartonastih škatlic in jih slikali z vodenimi barvami. Poslušali so zgodbico Muca Copatarica in jo tudi sami zaigrali z lutkami, ki so jih naredili sami. Šivali so tudi copatke iz filca.

SKUPINA ŠKOLJKE

Po praznikih smo se veliko igrali in v skupino uvajali novega dečka. Vsak trenutek so izkoristili za gibanje na prostem ali v telovadnici.

Dejavni so bili tudi na področju umetnosti. Zelo so uživali ob slikanju s čopičem in temperami.

SKUPINA MORSKI KONJIČKI

V tem mesecu smo se posvetili temi Zima zima bela.

Lotili so se dejavnosti, ki so se navezovale na zimske športe (spoznavanje kateri so, se učili deklamacije …), zimska oblačila (jih razvrščali, prebirali zgodbe kot so Rokavička, Muca Copatarica, vadili na samostojnemi oblačenju/slačenju …), živali pozimi (otroci so predstavljali svoje domače živali, barvali smo ptičjo hišico in jo opremljeno s semeni postavili na našo teraso, spoznavali in opazovali ptice,..). Potrpežljivo so čakali, kdaj bo babica Zima natrosila snežink, da bi se prepustili zimskim radostim. Veliko časa so preživeli zunaj na asfaltnem igrišču, kjer so urili gibalne spretnosti ob vožnji s poganjalci. Fino motoriko so urili ob risanju ter igri s plastelinom, spoznavali pa so tudi senzorne flaške. Kot vedno, pa so veselo prepevali, rajali ter pridno ustvarjali na likovnem področju.

SKUPINA RIBICE

V oddelku so se otroci seznanili z rusko pravljico Rokavička. Zgodbico sta jim vzgojiteljici »odigrali« z ročnimi lutkami, s katerimi so se tudi igrali. Spoznavali so živali in zimska oblačila, ki so jih postopno spoznavali in razvrščali. Spoznavali so tudi dele telesa in pomen zimskih oblačil. Vzgojiteljici sta spodbujali izvajanje naravnih oblik gibanja na igrišču vrtca.

SKUPINA MORSKI JEŽKI

Otroci so veliko časa preživeli na svežem zraku, kjer so med sprehodi z avtobuskom opazovali okolico. Gibali p so se tudi v telovadnici, kjer so najbolj uživali pri igri v bazenčku z žogicami.

SKUPINA SONČKI

Prepevali in poslušali so pesmice Zima zima bela, Pleši pleši črni kos. Spoznali so zimski šport – smučanje in smučarsko opremo. Oblikovali so iz plastelina (kepe, snežaki…) in lepili ptičke iz papirja. Veliko časa so preživeli na prostem in svežem zraku, kjer so med sprehodom opazovali spremembe v naravi ali uživali ob gibalnih minutkah in igri na igrišču.