alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

SKUPINA MUCKI

V skupini najmlajših so otroci vedno bolj samostojni. Veliko se gibljejo na svežem zraku in opazujejo naravo, izvajajo dejavnosti z upoštevanjem grobe in fine motorike, prebirajo knjige. V mesecu februarju so izdelovali sneženega moža z odtiskovanjem, obiskala jih je knjižničarka, igrali so na male inštrumente. Sodelovali so pri izdelovanju iz kems embalaže in nastopali na proslavi ob kulturnem prazniku.

 

 SKUPINA ČEBELICE

V skupini so se srečali z novo temo Knjiga, moja prijateljica. Otroci so knjige prebirali, prinašali v vrtec svojo najljubšo pravljico, v vrtcu izdelali vsak svojo knjigo. Spoznavali so različne vrste knjig in obiskali knjižnico.

Pričeli so z izvajanjem projekta Z igro do prvih turističnih korakov, v povezavi s kulturno dediščino, se pripravljali na nastop za prireditev Sklada Vrtca Radovljica in pomagali »sestavljati« sovo iz kems embalaže. Z dvema glasbenima točkama so nastopili na proslavi ob Prešernovem dnevu. V skupini jih je obiskala zobna sestra, ki jih uči pravilne tehnike umivanja zob.

 

 SKUPINA MEDVEDKI

Otroci so obiskali Muzej jaslic na Brezjah, v povezavi s projektom Z igro do prvih turističnih korakov. V povezavi s tem so poslušali tudi pravljico v knjižnici in se spoznavali s predelavo volne na star način. Pričeli so pripravljati tudi dramatizacijo. Pripravljali so se na kulturni praznik, ob tem spoznavali slovenske simbole in Franceta Prešerna. Zelo jim je bila všeč njegova poezija Povodni mož. Sodelovali so na proslavi ob kulturnem prazniku. Pripravljali so se na nastop za prireditev Sklada Vrtca Radovljica in pomagali »sestavljati« sovo iz kems embalaže. V skupini jih je obiskala zobna sestra, ki jih uči pravilne tehnike umivanja zob.

Zelo radi se igrajo otroci raznih iger z gibanjem in upoštevanjem navodil, ki se jih večkrat igramo v igralnici.

Vse skupine smo izvedle 2. roditeljski sestanek, kar nekaj otrok pa je uživalo v zimskih počitnicah. Starši so bili povabljeni na predavanje Simone Levc, ki so se ga kar številčno udeležili.