alert (\"ldksaf\"); var top_header = document.getElementById(\"top-header\"); top_header.innerHTML = \"New Header\";

VRTEC RADOVLJICA

Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA

tel.: 04/532-57-20

e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si,

oskrbine@vrtec-radovljica.si

ZAČASNA ODJAVNICA IZ VRTCA OD 30 DO 60 KOLEDARSKIH DNI (REZERVACIJA)

Podpisani /a____________________________, stanujoča____________________________,

začasno odjavljam svojega otroka ___________________________, rojenega____________,

iz enote ___________________, oddelka_________________________.

Otrok bo začasno odjavljen od __________________ (prvi dan odjave) do_________________ (zadnji dan odjave).

Prosimo, da pravilno navedete prvi in zadnji dan odjav.

Datum oddaje odjavnice                                            Podpis obeh staršev ali skrbnikov

___________________                                                    ___________________________          

                                                                                  ___________________________

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, kot je določeno v predpisih občine plačnice

razlike do cene programa. Rezervacija se lahko uveljavlja samo za najstarejšega otroka.